MADDE 1- TARAFLAR


1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER

Adı / Ünvanı : TSG ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA SANAYİ LTD. ŞTİ

Adresi: Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Kule Plaza Kat: 20 No: 2 Selçuklu KONYA

Telefon: 08503465745

Email :  iletişim@mobilhaliyikama.com.tr

Mersis: 0859113877400001


1.2.ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
www.mobilhaliyikama.com.tr sitesine üye olurken kullanılan ad/soyad,T.C Kimlik No, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Adı Soyadı / Ünvanı:.............
T.C Kimlik No / Vergi No:.............
Adresi:.............
Telefon:.............
E-posta:.............

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.mobilhaliyikama.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini ( eticaret )yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına ( eticaret sitesinde ) uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.mobilhaliyikama.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE-3  MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE TESLİMATI

3.1 Ürünlere Ait Bilgiler

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri uygulama Esas ve Usulleri Hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Ürünün Adı:.............
Kodlama Dili:.............
Ürünün Miktarı/Adedi:.............
Ürünün Fiyatı:.............
Ürünün Vergisi:.............
Ürünün Özellikleri:.............


3.2 Teslimat Şekli

www.mobilhaliyikama.com.tr sitesindeki hizmetler elektronik ortamda kullanılan / Medya Dosyası ve Yazılım Programlama dosyalarıdır. Teslimat şekli ALICI nın, hizmetin bedelini ödedikten sonra müşteri panelinde faturalarım sayfasından hizmet  aldığı yazılıma ait dosyaları indirebilmektedir.  ALICI ürüne ait dosyaların kendisine iletilmediğini bildirmesi halinde telefonuna sms olarak indirme linki gönderilecektir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden sorumlu tutulamaz.

4.4 –  TSG ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA SANAYİ LTD. ŞTİ, sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, siparişte belirtilen ürünü teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının  TSG ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA SANAYİ LTD. ŞTİ' ne ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nin tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TSG ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA SANAYİ LTD. ŞTİ  Yazılım ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini mobilhaliyikama'ya ‘ ödememesi halinde, ALICI'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün ücretini 3 gün içinde TSG ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA SANAYİ LTD. ŞTİ  gönderilmesi zorunludur.

4.7- Teslim edilen ürüne (hizmetler)1 (bir) yıl yazılım kaynaklı sorunlara ücretsiz destek sağlanmaktadır. Kullanıcı kaynaklı yaşanan sorunlar ÜCRET DAHİLİNDE çözüme kavuşturulur.

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından üye olma işlemi sırasında onaylandığı andan itibaren sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine  cayma,  hakkına sahip değildir. 

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile TSG ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA SANAYİ LTD. ŞTİ   'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Hizmetin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.